Kde a v jakých podmínkách pěstovat rakytník řešetlákový

Rakytník potřebuje zásadně výslunné stanoviště.

Půdy jsou nejvhodnější lehčí, písčité, propustné a bohaté na vápník. Uspokojivě však roste i na vlhčím a třeba i slaném stanovišti.

V našich podmínkách je otužilý (pouze ve zvláště tuhých zimách - méně než -50 °C a na vlhčích stanovištích namrzají).

Dobře snáší i přísušek i zakouřené ovzduší.

Pro zajištění násady krásných a dekorativních plodů vysazujeme samčí i samičí rostliny, poměr 1 : 6. Pohlaví se pozná i na tříletých semenáčích - samčí rostliny mají větší a hustší pupeny.

Rakytník se hodí pro solitérní i skupinovou výsadbu.

Je nenáročnou pionýrskou dřevinou pro osazování neplodných a devastovaných půd nebo výsypek. Stejně dobře se uplatní na exponovaných svazích nebo na březích vodních ploch.