O škůdcích, chorobách, parazitech ohrožujících rakytník

V našich klimatických podmínkách doposud rakytník nemá žádné parazity či škůdce způsobující hynutí rostliny. Mohou se u něj však vyskytnou fyziologické choroby způsobené nevhodnými půdními nebo klimatickými podmínkami, jenž se projevují žloutnutím rostliny. V důsledku toho může docházet k sekundárnímu napadení a to uchycením bělorůžových spor hub na rostlinné orgány, což může vést ke vzniku houbových onemocnění.

Příklady chorob rakytníku

  • Endomykóza plodů
Napadení endomykózou se objevuje v letních měsících během července a srpna. Plody napadené touto nemocí jsou posety světlými skvrnkami nacházejícími se na sluncem osvětlených místech rostliny. Jeví se jako úpal, avšak pod mikroskopem je jasně patrné mycelium hub. Nakonec plody v důsledku napadení hnijí
  • Fuzariové vadnutí
Tato nemoc se projevuje předčasným dozráváním plodů, což snižuje jejich kvalitu, žloutnutím listů nebo dokonce vadnutím celé rostliny. Za projevy mohou houby rodu Fusarium a Verticillium, jejichž podhoubí prorůstá do cévních svazků a ucpává je. Následkem ucpání svazků cévních je usychání napadených větví v následujícím roce.
  • Strupovitost rakytníku
Strupkovitost se objevuje v podobě temně šedých skvrn zbarvujících se do černa na listech, plodech a výhoncích rakytníku. Napadením dochází ke žloutnutí a následnému opadání listů, plody se mumifikují a v dalším roce mohou nákazu dále šířit.

Příklady škůdců rakytníku

  • Zelená rakytníková mšice
Zelená rakytníková mšice (Capithophorus hippophaes) je okřídlená mšice světle zelené barvy s červenýma očima, která v letních měsících naklade vajíčka do míst, kde raší nové pupeny. Vylíhnutí jedinci se živí právě těmito pupeny. Důsledkem je zkrucování a žloutnutí listů rakytníku.
  • Rakytníkový mol
Rakytníkový mol se vyskytuje v oblasti Altaje a Zabajkalí. Housenky mola tvoří zámotky na vrcholcích listů, jimiž se živí. Po pozření dostatečného množství potravy, obvykle na začátku července, se housenka zakuklí do země a koncem měsíce se z ní stane motýl. Ten vzápětí naklade nová vajíčka na rakytník, která na větvích přezimují do dalšího roku.
  • Rakytníková moucha
V Čechách neznámá, avšak velmi nebezpečná. O této mouše je známo, že je schopna zničit až 90% úrody. Moucha naklade svá vajíčka pod pokožku plodů, zde se vylíhnou larvy, které se živí jejich dužinou. Kuklí se v zemi, kde také přezimují.